Osiedle Norweskie to kolejna inwestycja dewelopera Firmus Group znanego z budowy luksusowych apartamentów w Mielnie.

Projekt realizuje spółka z grupy Firmus – Rigoletto Sp. z o.o. z siedzibą w Mścicach, ul. Dworcowa 29, 76-031 Mścice, NIP 499-06-05-743. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000342423.

Zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 121/2015  z dnia 10.04.2015 wydanym przez Prezydenta Miasta Koszalin.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie domów I etapu wydana została dnia 26.04.2017.

KONTAKT