Osiedle Norweskie to typowo mieszkaniowa inwestycja dewelopera Firmus Group znanego z budowy luksusowych apartamentów w Mielnie.

Zrealizowane zostały dwa etapy inwestycji, w ramach których wybudowano 10 domów jednorodzinnych wraz z kompletną infrastrukturą towarzyszącą jak droga wewnętrzna, chodniki, zatoczki i oświetlenie.

Projekt realizuje spółka z grupy Firmus – Rigoletto Sp. z o.o. z siedzibą w Mścicach, ul. Dworcowa 29, 76-031 Mścice, NIP 499-06-05-743. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000342423.